Co Się Stało Z Detroit?

Niegdyś bogate miasto, dzisiaj ruina…

 Czytaj również:
 

Biali Uczniowie Wkrótce Znów Przegrają Z Programem Dywersyfikacji Etnicznej

Berkeley High School rozważa kontrowersyjną propozycję zlikwidowania pracowni nauk ścisłych i zwolnienia pięciu nauczycieli przedmiotów ścisłych, aby uwolnić środki finansowe w celu pomocy uczniom, którzy nie radzą sobie z nauką.
Propozycja dokonania cięć kosztem pracowni nauk ścisłych została niedawno zaaprobowana przez radę zarządzającą Berkeley High School, organ składający się z nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy nadzorują plan zmiany struktury szkoły, aby zająć się fatalną różnicą w osiągnięciach uczniów różnych ras. Wyniki białych uczniów znacznie przewyższają średnią stanową, podczas gdy wyniki uczniów czarnoskórych i latynoskich są poniżej średniej.
Paul Gibson, zastępca przedstawiciela rodziców zasiadających w radzie zarządzającej szkoły, powiedział, że informacje zaprezentowane na posiedzeniach rady sugerują, że zajęcia w pracowni są w głównej mierze przeznaczone dla białych uczniów. Powiedział, że decyzja o rozważeniu likwidacji pracowni w celu przekierowania środków finansowych do uczniów osiągających gorsze wyniki była praktycznie jednogłośna.
Nauczyciele przedmiotów ścisłych byli, co zrozumiałe, przerażeni propozycją. Większość osób z wydziału nauk ścisłych uważa, że ta istotna decyzja strategiczna, wpływająca na wszystkich uczniów, grono pedagogiczne i społeczność, została podjęta bez wcześniejszego zawiadomienia, bez wysłuchania wszystkich – powiedziała na posiedzeniu rady szkolnej Mardi Sicular-Mertens, starszy członek wydziału nauk ścisłych Berkeley High School.

Źródło

Czytaj również:

* Biali Studenci Lepiej Się Uczą

* Biali Coraz Częściej Korzystają Z Sądu, Aby Walczyć Z Dyskryminacją

Imigracja Generuje Zmiany… Na Gorsze

Stany Zjednoczone to modelowy przykład społeczeństwa, które w sposób intensywny poddawane jest praktykom tzw. multikulturalizmu, gdzie imigracja stanowi jeden z podstawowych elementów tychże praktyk. Brak odpowiedniej reakcji w tej materii może być przyczyną wielu daleko idących zmian, które już na zawsze mogą zmienić strukturę etniczną, a w konsekwencji polityczną, tego kraju. Można przez to rozumieć tylko tyle, iż mieszkańcy USA o europejskim rodowodzie będą konsekwentnie wypierani przez grupy imigrantów, które jak na chwilę obecną, z przyczyn głównie demograficznych, zdobywają coraz to większe wpływy polityczne.
Z najnowszych badań wynika, iż sześć z ośmiu stanów, które mają zdobyć miejsca w amerykańskiej Izbie po spisie ludności w 2010 r. – wszystkie z wyjątkiem Utah i Georgii – nie otrzymałyby ich bez ostatniego wzrostu populacji latynoskiej, co może sprawić, że Latynosi zwiększą swoją siłę polityczną.
A podczas gdy stan Utah prawdopodobnie zdobyłby oczekiwane czwarte miejsce w Izbie nawet bez pomocy rosnącej liczby Latynosów, stanowi ona i tak 25 procent ostatniego wzrostu, dodając około 128 000 z nowych 503 000 mieszkańców stanu od 2000 r. I to również sprawia, że społeczność latynoska staje się pomału coraz bardziej istotna politycznie.

Za „Los Angeles Times”

1. 40% wszystkich pracowników w okręgu administracyjnym L. A. (okręg administracyjny L. A. liczy 10,2 miliona osób) pracuje za gotówkę i nie płaci podatków. Dzieje się tak, ponieważ są oni w przeważającej mierze nielegalnymi imigrantami pracującymi bez zielonej karty.
2. 95% nakazów sądowych za morderstwo w Los Angeles jest wystawianych dla nielegalnych obcokrajowców.
3. 75% osób na liście najbardziej poszukiwanych w Los Angeles to nielegalni obcokrajowcy.
4. Ponad 2/3 wszystkich urodzeń w okręgu administracyjnym Los Angeles to nielegalni Meksykanie na Medi-Cal, których narodziny są opłacane przez podatników.
5. Blisko 35% wszystkich więźniów w ośrodkach zatrzymań w Kalifornii to obywatele Meksyku przebywający tu nielegalnie.
6. Ponad 300 000 nielegalnych cudzoziemców w okręgu administracyjnym Los Angeles mieszka w garażach.
7. FBI donosi, że połowa członków gangów w Los Angeles to najprawdopodobniej nielegalni cudzoziemcy zza południowej granicy.
8. Blisko 60% wszystkich mieszkańców nieruchomości należących do HUD (urzędu do spraw rozwoju budownictwa miejskiego i gospodarki przestrzennej) jest nielegalnych.
9. 21 stacji radiowych w L. A. jest hiszpańskojęzycznych.
10. W okręgu administracyjnym L. A. 5,1 miliona ludzi mówi po angielsku, 3,9 miliona po hiszpańsku (w okręgu administracyjnym L. A. jest 10,2 miliona ludzi).

Źródło 1

Źródło 2

Czytaj również:

* Nie-Biali Chcą Władzy