Przybywa Głodnych Lublinian

     Już od dawna nie było aż tak źle. Do lubelskich instytucji rozdających żywność zgłasza się coraz więcej potrzebujących. Problem niestety dotyczy również młodych ludzi, a sytuację pogarsza dodatkowo fakt, iż w przyszłym roku pomoc tego rodzaju będzie ograniczona. W styczniu bowiem, żywność jaką rozprowadza Caritas i Bank Żywności, zostanie zmniejszona jedynie do mleka, sera i masła, jak ostrzega ks. Wiesław Kosicki, dyrektor lubelskiego Caritas. Wojciech Balicki, prezes Zarządu Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, dodaje: We wrześniu i październiku wydawaliśmy zwykle około 100 obiadów dziennie. Teraz nawet 450.

Zatrważające, iż o pomoc proszą również młodzi ludzie. Są to osoby bez uzależnień, w głównej mierze bezrobotne i z problemami finansowymi. Pomocy szukają wszędzie, m.in. w lubelskim Polskim Czerwonym Krzyżu. Tu czeka ich jednak rozczarowanie, gdyż lista osób, które zostaną objęte pomocą, została już definitywnie ustalona przez PCK w kwietniu. Jak twierdzi Wiesław Kosicki: Przy wzroście cen żywności i mediów liczba osób, które muszą się liczyć z każdą złotówką, znacznie wzrosła. To tzw. uczciwa bieda. Ci ludzie płacą czynsze i rachunki za media, a na żywność zwyczajnie im już nie starcza.

Od lipca zgłosiło się do nas 200 nowych osób. Takie sytuacje dotychczas nie miały miejsca. To znak ogromnego zubożenia naszego społeczeństwa – uważa Marzena Pieńkosz-Sapieha z Funduszu Banku Żywności.

Źródło

Niespokojnie Na Haiti

     W stolicy Haiti Port-au-Prince doszło do gwałtownych starć demonstrantów z żołnierzami misji ONZ. Kilkuset młodych ludzi wzięło sobie za cel kilkunastu żołnierzy misji ONZ (Minustah), obrzucając ich kamieniami i budując barykady.
     Młodzi ludzie, którzy zebrali się w pobliżu pałacu prezydenckiego, wznosili po kreolsku okrzyki: „Cholera to Minustah, który nam ją przywlókł”. Demonstranci oskarżają rząd o bezczynność w walce z cholerą, a żołnierzy ONZ o sprowadzenie tej choroby do ich kraju. Nie jest to jednak żadna nowość, że Czarni winią za wszystko innych, zwłaszcza Białych, i nie ma tu znaczenia czy to trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, epidemia cholery czy zaćmienie słońca. Naturalnie nie ma w tym nic rasistowskiego, to po prostu ich „specyficzne dla mieszkańców tych terenów uwarunkowania kulturowe”.
     Francuski Czerwony Krzyż poinformował, że prowadzi na Haiti 35 ośrodków medycznych do walki z epidemią cholery w tym kraju, która pochłonęła już ponad 1100 ofiar śmiertelnych.  Od początku epidemii pracownicy organizacji „Lekarze bez Granic” (MSF) opiekują się w 21 ośrodkach całego kraju ponad 16 tysiącami osób chorych na cholerę. Napływ pacjentów jest tak duży, że MSF otwiera nowe ośrodki medyczne, m.in. placówkę na 200 łóżek w Sarthe pod Port-au-Prince, zwiększa też liczbę łóżek w szpitalu w Choscal. Komisja Europejska zaapelowała w czwartek do członków UE o nadsyłanie na Haiti pomocy rzeczowej. Prosimy państwa UE o pomoc w naturze dla Haiti – powiedziała unijna komisarz ds. pomocy humanitarnej Kristalina Georgijewa. Przypomniała, że UE przekazała już Haiti na walkę z chorobą 12 mln euro. Jednocześnie podkreśliła, że władze sanitarne kraju potrzebują przede wszystkim pomocy rzeczowej: urządzeń do oczyszczenia wody, wyposażenia medycznego.

Źródło

Co Piąte Polskie Dziecko Jest Ubogie

Polska wypada katastrofalnie jeśli chodzi o sytuację materialną i mieszkaniową dzieci. Nieco lepiej jest w kwestii edukacji. Raport na ten temat ogłosiła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Z raportu wynika, że przeciętny dochód rodziny w Polsce należy do najniższych wśród krajów OECD. Trudno się jednak temu dziwić skoro jest obłożony tyloma podatkami. Ponadto 21 proc. polskich dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa. Średnia dla wszystkich krajów OECD wynosi zaś 12 proc. W tej niechlubnej klasyfikacji wyprzedziliśmy tylko Meksyk i Turcję.
OECD podkreśla również niski poziom dzietności w Polsce. Wskaźnik liczby dzieci przypadającej na jedną kobietę wynosi 1,39 przy średniej 1,71 w krajach należących do organizacji. Aby zapewniona była zastępowalność pokoleń wskaźnik musi wynosić 2,1. W tym kontekście zwracały też na to uwagę opublikowane niedawno badania europejskiego urzędu statystycznego Eurostat.
Dr Simon Chapple z Wydziału Polityki OECD wskazał na przeludnienie polskich mieszkań. Pod tym względem nasz kraj zajął ostatnie miejsce, dwukrotnie przekraczając średnią. Wg OECD przeludnienie następuje wtedy, gdy liczba osób w gospodarstwie przewyższa liczbę pokojów.

Źródło

Czytaj również:

* Międzynarodowy Dzień Walki Z Ubóstwem – 17 Października

* Nie Obchodzą Mnie Interesy Obcych Rasowo, Gdy Polskie Dzieci Żyją W Biedzie