Problemy Powodzian Nie Minęły

Numery kont z pomocą dla powodzian:

Caritas Polska,
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
z dopiskiem: Powódź Południe

Polski Czerwony Krzyż,
93 1160 2202 0000 0001 6233 5614
z dopiskiem: Powódź 2010

Można też wysyłać SMS-a charytatywnego o treści „Pomagam” pod nr 72 052 (koszt to 2,44 zł z VAT)

Ruszyła Internetowa Zbiórka Żywności Pomóż powodzianom na stronach www.bankizywnosci.pl.

P. Cameron W Bytomiu

22 kwietnia br. o godz. 17:30 odbędzie się drugie spotkanie Klubu Polonia Christiana, współorganizowane przez Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej.
W programie wystąpienie dr. Paula Camerona pt. „Tęczowa dyktatura”. Spotkanie odbędzie się w sali na parterze filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego (budynek dawnego starostwa powiatowego).