USA: Homoseksualiści Trzykrotnie Częściej Dokonują Napaści Seksualnych W Armii

Z analizy dostępnych dokumentów wojskowych wynika, że homoseksualiści służący w armii trzy razy częściej dopuszczają się napaści seksualnych na kolegów, aniżeli heteroseksualiści – możemy wyczytać w raporcie Family Research Council. Analizie poddano 1643 zgłoszone przypadki napaści seksualnych (od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r.) w czterech oddziałach wojskowych. Z raportu wynika, że 8,2 proc. przypadków dotyczyło napaści o charakterze homoseksualnym. Warto to zestawić z danymi o liczbie homoseksualistów w społeczeństwie amerykańskim. Według samych aktywistów homoseksualnych w USA jest 2,8 proc. gejów oraz 1,4 proc. lesbijek.
       Z analizy Petera Sprigga z Family Research Council wynika, że homoseksualiści służący w armii trzykrotnie częściej dopuszczają się napaści o charakterze seksualnym niż heteroseksualiści. Żołnierze, którzy nie są pederastami boją się o swoją prywatność, zwłaszcza pod prysznicami oraz w salach, w których śpią z homoseksualistami. Często bowiem dochodzi do napaści seksualnych w nocy. Według Sprigga, jeśli zezwoli się pederastom na służbę w armii, wówczas liczba przypadków napaści wzrośnie i nastąpi podkopanie morale żołnierzy, a dowódcy stracą autorytet, obawiając się karać pederastów.
       Nadzorujący jednostki gen. Joseph E. Schmitz podkreślił, że problem napaści na tle homoseksualnym w armii nie jest jedynie hipotetycznym problemem akademickim, lecz czymś rzeczywistym, co po prostu ma miejsce w armii.