Lubelszczyzna I Jej Przyszłość

     Z najnowszych obliczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie wynika, iż w porównaniu z 1995 r. liczba seniorów w woj. lubelskim zwiększyła się o około 41 tys., czyli o około 10 proc. Województwo lubelskie zamieszkuje obecnie ponad 436 tys. osób powyżej 60 roku życia. Jest to 20 proc. społeczeństwa. To nie wszystko. Z najnowszych prognoz wynika, iż w 2025 r. wszystkich osób po sześćdziesiątce będzie żyło w naszym województwie 27 proc.

Nie stanowi to dobrego prognostyku dla regionu, który aby mógł się rozwijać potrzebuje ludzi młodych i specjalistów w wyuczonych przez siebie dziedzinach. Niestety, ale brak perspektyw rozwoju i możliwości pracy w Lublinie i okolicach skłania wielu młodych do emigracji z Lublina, a ogólnie niekorzystna sytuacja ekonomiczna zniechęca do posiadania potomstwa. Pisaliśmy już o tym tutaj.

Jeżeli warunki rozwoju dla młodych ludzi nie ulegną w najbliższych latach zdecydowanej poprawie, a trend starzenia się regionu zostanie podtrzymany, fatalna sytuacja gospodarcza tej części Polski zostanie tylko pogłębiona.

Warto sobie również uświadomić, iż młodzież po zakończeniu swojej edukacji, a tyczy się to głównie absolwentów wyższych uczelni, chciałaby rozwijać swoje własne firmy, wpływając tym samym na wzrost gospodarczy nie tyle naszego regionu, co Polski. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Initium swój własny biznes chciałoby rozwijać po studiach aż 78 proc. młodych. Niestety wielu z nich nie zrealizuje swoich planów, gdyż jak podają sami zainteresowani – obawiają się wysokiego ryzyka związanego z brakiem własnego kapitału oraz rozpasanej biurokracji, która zniechęca do samodzielnej działalności gospodarczej.

Źródło