Większa Kontrola I Mniej Wolności

     Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/2011 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, które poszerzą zakres kontroli nad społeczeństwem oraz ograniczą wolności obywatelskie. Wszystko oczywiście jak zwykle tłumaczone jest przez władzę potrzebą zapewnienia obronności i względami bezpieczeństwa państwa. Biorąc jednak pod uwagę bałagan prawny w Polsce, a co za tym idzie – wzrost represyjności poszczególnych służb w ostatnim czasie, to nie „bezpieczeństwo” zostanie wzmocnione, a co najwyżej cenzura w Internecie. To oczywiste, że wszystko obecnie zmierza do wzmożenia działalności karno-represyjnej w stylu niedawnego skandalu ze stroną poświęconą prezydentowi Komorowskiemu, czemu towarzyszyło zastraszenie niewinnego człowieka, administratora tej strony.

Instytucjami, które wyszły z tą inicjatywą, jest MSWIA oraz ABW.

A oto skandaliczne założenia tego projektu:

[…] Autonomiczne narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości […] str. 31:

– opracowanie narzędzi do identyfikacji tożsamości osób popełniających przestępstwa w sieci teleinformatycznej, kamuflujących swoją tożsamość przy użyciu serwera Proxy i sieci TOR,
– opracowanie narzędzi umożliwiających niejawne i zdalne uzyskiwanie dostępu do zapisu na informatycznym nośniku danych, treści przekazów nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalanie,
– opracowanie narzędzi do identyfikacji, lokalizacji serwerów i komputerów w sieciach lokalnych, w tym w sieciach bezprzewodowych,
– opracowanie zintegrowanego zestawu narzędzi do prowadzenia analizy zainfekowanego oprogramowania badanych urządzeń,
– opracowanie narzędzi do wizualizacji środowisk systemów teleinformatycznych oraz sieci,
– opracowanie narzędzi do dynamicznego blokowania treści niezgodnych z obowiązującym prawem, publikowanych w sieciach teleinformatycznych.

Źródło

Reklamy