Ogłoszenie: Żyj Zdrowo – Przebadaj Się!

     Dawni lub obecni palacze z powiatów chełmskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, janowskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, parczewskiego, łukowskiego i łęczyńskiego będą mogli wykonać darmowe badania w szpitalu klinicznym nr 4 w Lublinie. Zbędne będzie jakiekolwiek skierowanie – wystarczy tylko znaleźć się w przedziale wiekowym 55-75 lat i zadzwonić pod numer telefonu lek. med. Aleksandry Jarockiej (509 394 074). Zapisy trwają do końca roku.

Badania przeprowadzane są tomografem komputerowym w celu wykrycia chorób układu oddechowego i jak zapewniają specjaliści – są one bezpieczne dla organizmu.

Pamiętajmy jednak, że same badania nie wystarczą w walce z chorobami, w tym z rakiem płuc. Dlatego warto prowadzić sportowy tryb życia, co jest równoznaczne ze zdrowym trybem życia, automatycznie wykluczającym lub ograniczającym stosowanie używek rujnujących nasze zdrowie. Najwyższa pora, aby w Polsce zapanowała kultura zdrowia, podobna do tej, z jaką możemy się spotkać w innych europejskich krajach. W ramach jej praktykowania nie powinno mieć dla nas żadnego znaczenia to „co ludzie powiedzą”, a jedynie to, co ma na względzie nasze zdrowie i lepsze samopoczucie.

Źródło

Kolejne Zwycięstwo Pronarodowej Szwajcarskiej Partii Ludowej

     Kiedy wyborcza wygrana Platformy Obywatelskiej została zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie określona przez mass media mianem „sukcesu w dobie kryzysu”, o tyle wstępne powyborcze komentarze medialne dotyczące Szwajcarii i kolejnego zwycięstwa Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) były odmienne. Wyjaśnienie tych podwójnych standardów oceny – podobnego w swej wymowie zjawiska – jest proste. Współczesne mass media, w zdecydowanej większości nie przepadają za partiami czy ugrupowaniami antyliberalnymi, czyli chociażby takimi, które krytykują Unię Europejską i podkreślają zagrożenia wynikające z obcej kulturowo imigracji (zasiłki i przestępczość to główne argumenty SVP przeciwko imigrantom). A do takich partii zaliczana jest właśnie Szwajcarska Partia Ludowa, która już po raz trzeci z rzędu wygrała wybory w Szwajcarii, a jej pierwszym zadaniem po tych wyborach ma być ogłoszenie referendum odnośnie ograniczenia imigracji. Przypomnijmy tylko, iż Szwajcarzy w 2009 r. zdecydowali w referendum o zakazie budowy islamskich minaretów w ich kraju, co tylko potwierdza antyimigracyjne nastroje panujące w Szwajcarii. Plebiscyt ten odbył się właśnie z inicjatywy Szwajcarskiej Partii Ludowej.

SVP zdobyła 54 z 200 mandatów. Wynik mógł być lepszy, gdyż powstała w wyniku rozłamu w SVP konserwatywna Obywatelska Partia Demokratyczna (BDP) zdobyła 9 mandatów. Ta powstała 3 lata temu formacja po raz pierwszy weszła do parlamentu. Drugą pozycję zajęła Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii – 46 mandatów. Dobrym wynikiem mogą się też pochwalić Zieloni Liberałowie, którzy zyskali 12 mandatów, o 9 więcej niż w poprzednich wyborach. Z kolei Szwajcarska Partia Zielonych otrzymała 15 mandatów, a Szwajcarska Partia Zielonych Liberałów 12. Radykalno-Demokratyczna Partia Szwajcarii zdobyła 30 mandatów. Natomiast chadekom (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii) przypadło 28 mandatów.

Źródło

Lubelszczyzna I Jej Przyszłość

     Z najnowszych obliczeń Urzędu Statystycznego w Lublinie wynika, iż w porównaniu z 1995 r. liczba seniorów w woj. lubelskim zwiększyła się o około 41 tys., czyli o około 10 proc. Województwo lubelskie zamieszkuje obecnie ponad 436 tys. osób powyżej 60 roku życia. Jest to 20 proc. społeczeństwa. To nie wszystko. Z najnowszych prognoz wynika, iż w 2025 r. wszystkich osób po sześćdziesiątce będzie żyło w naszym województwie 27 proc.

Nie stanowi to dobrego prognostyku dla regionu, który aby mógł się rozwijać potrzebuje ludzi młodych i specjalistów w wyuczonych przez siebie dziedzinach. Niestety, ale brak perspektyw rozwoju i możliwości pracy w Lublinie i okolicach skłania wielu młodych do emigracji z Lublina, a ogólnie niekorzystna sytuacja ekonomiczna zniechęca do posiadania potomstwa. Pisaliśmy już o tym tutaj.

Jeżeli warunki rozwoju dla młodych ludzi nie ulegną w najbliższych latach zdecydowanej poprawie, a trend starzenia się regionu zostanie podtrzymany, fatalna sytuacja gospodarcza tej części Polski zostanie tylko pogłębiona.

Warto sobie również uświadomić, iż młodzież po zakończeniu swojej edukacji, a tyczy się to głównie absolwentów wyższych uczelni, chciałaby rozwijać swoje własne firmy, wpływając tym samym na wzrost gospodarczy nie tyle naszego regionu, co Polski. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Initium swój własny biznes chciałoby rozwijać po studiach aż 78 proc. młodych. Niestety wielu z nich nie zrealizuje swoich planów, gdyż jak podają sami zainteresowani – obawiają się wysokiego ryzyka związanego z brakiem własnego kapitału oraz rozpasanej biurokracji, która zniechęca do samodzielnej działalności gospodarczej.

Źródło

Demografia: Zmiany Struktury Etnicznej W USA – Kryzys Zachodniej Kultury

     Z najnowszych danych Biura Spisu Powszechnego wynika, iż udział białych Amerykanów w całej populacji USA systematycznie się zmniejsza wskutek niskiego przyrostu naturalnego i imigracji spoza Europy.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba białych mieszkańców USA – poza Latynosami klasyfikowanymi jako osobna kategoria – wzrosła z 194,5 mln do 197 mln, czyli o 1,2 proc. W tym samym okresie amerykańska społeczność murzyńska wzrosła o 12 proc. Wzrósł także znacznie odsetek Azjatów.

W rezultacie o ile w 2001 r. biali Amerykanie stanowili 69 procent ludności USA, to obecnie już tylko 64 procent. Są oni zwykle starsi niż pozostałe grupy etniczno-rasowe i mają niski przyrost naturalny.

Już od kilkudziesięciu lat badacze potwierdzają pewną prawidłowość, którą zazwyczaj wyrażają w liczbach, jak w powyżej przedstawionym badaniu. Tą prawidłowością jest ogólnie ujemny wskaźnik rozwoju dla ludzi wywodzących się z kultury Zachodu. Mowa oczywiście o Białych, zamieszkujących poszczególne kontynenty. Nikt jednak jeszcze nie udzielił zadowalającej odpowiedzi na pytanie, dlaczego społeczność Zachodu, tak zasobna ekonomicznie, wykazuje tendencje to biologicznej wymieralności i duchowej nijakości. Pewnym wyjaśnieniem jest oczywiście ogrom przemian kulturowych, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W przeważającej mierze zjawisko to dotyczy sfery obyczajowości, którą charakteryzuje względna akceptacja dla postaw multikulturowych, antyrodzinnych (m.in. homoseksualnych) czy proaborcyjnych, oraz upadek tradycyjnych wzorców i wartości. I czy się to komuś podoba czy też nie – głownie wartości opartych na religii chrześcijańskiej. Nie bez znaczenia jest również powszechny triumf materializmu.

Kultura europejska, niegdyś oparta na wyrazistych zasadach i prawach, traci powoli swój wyraz. Za to jawnie ekspansjonistycznie nastawiona religia islamska przeżywa swój rozkwit zarówno w wymiarze demograficznym (spójrzmy chociażby na Europę i systematyczny rozrost islamskiej imigranckiej społeczności), jak i ideologicznym, co tylko stanowi następstwo tego pierwszego.

Tak więc biologiczny i ideologiczny upadek Zachodu jest już bardzo wyraźnie dostrzegalny. Dopiero czas pokaże, czy jest to proces już w pełni nieodwracalny.

Źródło

To My Zapłacimy Za Błędy Władzy

     W budżecie Lublina powstała luka, która zamyka się w sumie 70 milionów złotych. W założeniach miało być 100 mln, ale ostatecznie będzie tylko 30. Jest to wynikiem błędów, jakich dopuścili się miejscowi urzędnicy, którzy nadzorowali sprzedaż działek budowlanych. Ponieważ nie udała się ich sprzedaż, a dochód z niedoszłej transakcji i tak już został wpisany do budżetu, zaczęło się kombinowanie jak załatać tą 70-milionową dziurę.

Można by rzec, iż po raz kolejny potwierdziła się stara maksyma, że państwowy nadzór wręcz generuje niegospodarność i niewydajność. Ale nieodłączną cechą tego systemu jest jeszcze inna zależność. On nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej, która spada na zwykłych podatników i obywateli tego państwa. Summa summarum, to nie kto inny tylko właśnie obywatele, w tym przypadku mieszkańcy Lublina, odpowiedzą za zaniedbania państwowych urzędników. Będzie to miało swoje przełożenie na gruncie spowolnienia lub całkowitej rezygnacji z planowanych inwestycji, które miały zostać sfinansowane z pieniędzy, jakich spodziewano się w budżecie miasta z niedoszłej sprzedaży działek budowlanych. Mechanizm postępowania w takiej sytuacji wyjaśnił sam prezydent Lublina, czyli Krzysztof Żuk: Spowolnimy harmonogramy części inwestycji realizowanych w tym roku w taki sposób, żeby można było za część zapłacić na początku przyszłego roku.     

Niewykluczone, iż nie obejdzie się również bez podniesienia lokalnych podatków, które i tak mają wzrosnąć w przyszłym roku m.in. ze względu na wzrost inflacji. Te obecne podwyżki byłyby z kolei spowodowane koniecznością zaciągnięcia przez miasto kredytów, które w jakimś stopniu rekompensowałyby stratę wspomnianych 70 mln.

Miasto próbuje również pozyskać pieniądze z „awaryjnej” wyprzedaży. Za działki, których nie sprzedano, wystawi na sprzedaż dwie inne parcele, którymi ponoć już zainteresowani są inwestorzy. Temu zainteresowaniu oczywiście nie ma się co dziwić. Panicznie poszukujący pieniędzy urzędnicy mogą przystać na znacznie gorsze warunki transakcji niż te, które można byłoby osiągnąć, gdyby nie istniała konieczność panicznego łatania finansów miasta. Tak więc w wyniku urzędniczej niekompetencji, przewaga jest po stronie inwestorów. Nie miasta, czyli urzędników, a tym bardziej obywateli – płacących za pomyłki władzy. Ci ostatni akurat zawsze są na straconej pozycji.

Źródło

Przybywa Głodnych Lublinian

     Już od dawna nie było aż tak źle. Do lubelskich instytucji rozdających żywność zgłasza się coraz więcej potrzebujących. Problem niestety dotyczy również młodych ludzi, a sytuację pogarsza dodatkowo fakt, iż w przyszłym roku pomoc tego rodzaju będzie ograniczona. W styczniu bowiem, żywność jaką rozprowadza Caritas i Bank Żywności, zostanie zmniejszona jedynie do mleka, sera i masła, jak ostrzega ks. Wiesław Kosicki, dyrektor lubelskiego Caritas. Wojciech Balicki, prezes Zarządu Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, dodaje: We wrześniu i październiku wydawaliśmy zwykle około 100 obiadów dziennie. Teraz nawet 450.

Zatrważające, iż o pomoc proszą również młodzi ludzie. Są to osoby bez uzależnień, w głównej mierze bezrobotne i z problemami finansowymi. Pomocy szukają wszędzie, m.in. w lubelskim Polskim Czerwonym Krzyżu. Tu czeka ich jednak rozczarowanie, gdyż lista osób, które zostaną objęte pomocą, została już definitywnie ustalona przez PCK w kwietniu. Jak twierdzi Wiesław Kosicki: Przy wzroście cen żywności i mediów liczba osób, które muszą się liczyć z każdą złotówką, znacznie wzrosła. To tzw. uczciwa bieda. Ci ludzie płacą czynsze i rachunki za media, a na żywność zwyczajnie im już nie starcza.

Od lipca zgłosiło się do nas 200 nowych osób. Takie sytuacje dotychczas nie miały miejsca. To znak ogromnego zubożenia naszego społeczeństwa – uważa Marzena Pieńkosz-Sapieha z Funduszu Banku Żywności.

Źródło

Większa Kontrola I Mniej Wolności

     Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/2011 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, które poszerzą zakres kontroli nad społeczeństwem oraz ograniczą wolności obywatelskie. Wszystko oczywiście jak zwykle tłumaczone jest przez władzę potrzebą zapewnienia obronności i względami bezpieczeństwa państwa. Biorąc jednak pod uwagę bałagan prawny w Polsce, a co za tym idzie – wzrost represyjności poszczególnych służb w ostatnim czasie, to nie „bezpieczeństwo” zostanie wzmocnione, a co najwyżej cenzura w Internecie. To oczywiste, że wszystko obecnie zmierza do wzmożenia działalności karno-represyjnej w stylu niedawnego skandalu ze stroną poświęconą prezydentowi Komorowskiemu, czemu towarzyszyło zastraszenie niewinnego człowieka, administratora tej strony.

Instytucjami, które wyszły z tą inicjatywą, jest MSWIA oraz ABW.

A oto skandaliczne założenia tego projektu:

[…] Autonomiczne narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości […] str. 31:

– opracowanie narzędzi do identyfikacji tożsamości osób popełniających przestępstwa w sieci teleinformatycznej, kamuflujących swoją tożsamość przy użyciu serwera Proxy i sieci TOR,
– opracowanie narzędzi umożliwiających niejawne i zdalne uzyskiwanie dostępu do zapisu na informatycznym nośniku danych, treści przekazów nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalanie,
– opracowanie narzędzi do identyfikacji, lokalizacji serwerów i komputerów w sieciach lokalnych, w tym w sieciach bezprzewodowych,
– opracowanie zintegrowanego zestawu narzędzi do prowadzenia analizy zainfekowanego oprogramowania badanych urządzeń,
– opracowanie narzędzi do wizualizacji środowisk systemów teleinformatycznych oraz sieci,
– opracowanie narzędzi do dynamicznego blokowania treści niezgodnych z obowiązującym prawem, publikowanych w sieciach teleinformatycznych.

Źródło

Ukraina: Niespokojnie W Humaniu. „Swoboda” Rozpoczyna Ofensywę

     Ostatnia pielgrzymka Żydów w Humaniu była rekordowa pod względem ilości pielgrzymów-chasydów, których do grobu założyciela chasydyzmu – rabbiego Nachmana z Bracławia, przyjechało prawie 25 tys. Po raz kolejny jednak obecność pielgrzymów wywołała niepokoje społeczne.

Kilka dni przed masowym przybyciem chasydów, ukraińskie zjednoczenie „Swoboda” zorganizowało marsz pod hasłem „Humań bez chasydów”, argumentując, że przyjezdni naruszają konstytucyjne prawa mieszkańców oraz nie okazują szacunku miejscowym Ukraińcom. Marsz zakończył sie bójkami z milicją, w toku których zatrzymano ok. 50 aktywistów „Swobody” oraz dwóch dziennikarzy. W starciach ze specjalnymi jednostkami milicji obrażenia odniósł deputowany Kijowskiej Rady Obwodowej Andriej Illienko.

Za naruszenia reżimu wizowego i drobne chuligaństwo deportowano z Ukrainy ośmiu zagranicznych pielgrzymów. Mimo tych incydentów całe obchody korespondenci określili jednak jako spokojniejsze niż zeszłoroczne, podczas których doszło do krwawych starć między pielgrzymami a lokalnymi mieszkańcami.

Tuż przed obchodami żydowskiego Nowego Roku oraz w czasie samych świąt tradycja religijna chasydów zabrania wiernym pracy, w tym sprzątania po sobie. Stąd w czasie masowych noworocznych pielgrzymek chasydów sterty śmieci na ulicach są „zwykłym” widokiem. Prócz tego same święta obchodzone są bardzo hucznie, co budzi irytację wielu mieszkańców miasta.

Starciami z milicją może zakończyć się również akcja zaplanowana przez „Swobodę” na 14 października. Tego dnia bowiem „Swoboda” planuje zorganizować w Kijowie marsz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Jej weteranów i sympatyków partia ta zamierza zwieźć z całej zachodniej Ukrainy.

Trzeba przyznać, iż scenariusz ewentualnych starć z milicją jest całkiem prawdopodobny, gdyż sytuacja społeczna na Ukrainie jest napięta. Daje się dostrzec ogólne niezadowolenie społeczeństwa zarówno z ekipy rządzącej, jak i z opozycji. To niezadowolenie pragnie wykorzystać właśnie „Swoboda”, dla której nawet sondaże są ostatnio korzystne. Partia ta, przez niektórych określana wprost jako postbanderowska, wygrała wybory samorządowe na zachodniej Ukrainie i chce tamten sukces przekuć na zaistnienie na szerszym forum politycznym.

Źródło