Kto Głosował Za GMO?

     Zanim zostanie zaprezentowana lista posłów głosujących za i przeciw, warto zwrócić uwagę na ich deklaracje w kwestii GMO wygłoszone w grudniu 2009 roku. Niestety dysponujemy tylko nielicznymi odpowiedziami na pytania zadawane wszystkim posłom i senatorom. Szkoda. Niemniej polecam lekturę:

Ankieta społeczna pt. „Zadaj pytania posłom i senatorom”, rozsyłana w listopadzie i grudniu 2009 roku

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle

Jak zapewne Państwo wiecie, zdecydowana większość Polaków, podobnie jak większość pozostałych mieszkańców Unii, nie chce GMO (*). Oficjalne zakazy na uprawę MON810 (jedyna dopuszczona w Unii uprawa GM) wprowadziło już 7 krajów UE: Grecja, Węgry, Austria, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy. Zobacz mapę: http://www.icppc.pl/antygmo/2009/06/zakazy-na-gmo-w-ue/.

Próby wymuszenia na społeczeństwach akceptacji stosowania GMO przy produkcji żywności są niedemokratyczne i stawiają interesy wielkich, ponadnarodowych korporacji przed ochroną naszego zdrowia, naturalnej i kulturowej bioróżnorodności oraz lokalnej ekonomii. GMO to niesprawdzona, niebezpieczna technologia. Jej zwolennicy nie biorą pod uwagę wyników niezależnych badań wskazujących na poważne zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz problemów z jakimi borykają się rolnicy, których namówiono do stosowania nasion GM.

Aktywna postawa mieszkańców Polski i innych krajów Unii oraz niektórych rządów wymaga zdecydowanego wsparcia z Państwa strony!

Biorąc pod uwagę, że obowiązkiem Posła jest reprezentować głos swoich wyborców piszemy do Pani/Pana z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania. Pytania te są umieszczone na stronie internetowej http://icppc.pl/stanowiska/. Z przyjemnością umieścimy tam również Pani/Pana odpowiedź. W ten sposób szersze grono wyborców będzie miało szansę zapoznać się z Pani/Pana stanowiskiem. Odpowiedzi prosimy odesłać na adres:

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156,
tel./fax. +48 33 879 71 14,
biuro@icppc.pl

Pytania – prosimy o krótkie odpowiedzi – dziękujemy:

1. Czy Pana/Pani zdaniem szansą polskiego rolnictwa i przetwórstwa jest:
a. produkcja wysokiej jakości żywności metodami tradycyjnymi i ekologicznymi?
b. produkcja niezdrowej żywności z użyciem GMO i dużej ilości środków chemicznych?
2. Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą, aby Polska była wolna od GMO?
3. Czy jest Pan/Pani świadom/a, że we wszystkich krajach, w których dopuszczono uprawy GMO nastąpiło zanieczyszczenie upraw tradycyjnych i ekologicznych pomimo stosowania odległości pomiędzy tymi uprawami zgodnie z obowiązującymi przepisami?
4. Czy popiera Pan/Pani ideę całkowitego zakazu na uprawy GMO w Polsce w tym szczególnie wprowadzenie w trybie natychmiastowym zakazu upraw MON810 (idąc za przykładem Francji, Węgier, Niemiec, Austrii, Luksemburga, Grecji, Włoch)?
5. Czy jest Pan/Pani świadom/a, że niezależne badania przeprowadzone w czterech różnych krajach europejskich (m.in. Francja, Rosja, Włochy) wykazały, że szczury i myszy karmione karmą GMO miały poważne zmiany w komórkach wątroby, trzustki i jąder, a w drugim, trzecim pokoleniu stawały się bezpłodne?
6. Czy poprze Pan/Pani odrzucenie projektu nowej ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna z Konstytucją RP?
7. Czy jest Pan/Pani gotów/owa wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie środowiska od GMO?

(*) GMO – Genetycznie zModyfikowany Organizm – oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się przekraczając granice między gatunkami, np. geny zwierząt przenosi się do roślin. Metody przy tym stosowane są nieprecyzyjne! Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w sposób naturalny, np. pomidor z genem ryby, ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genami człowieka, sałata z genem szczura, soja i kukurydza z genami bakterii!

A oto wyniki głosowania nad kontrowersyjną Ustawą o nasiennictwie

Posiedzenie 95. – głosowanie nr 120 (01-07-2011 13:21:00)
Głosowało – 421
Za – 233
Przeciw – 186
Wstrzymało się – 2
Nie głos. – 39

PO (206)
głosowało – 191
za – 190
przeciw – 0
wstrzym. – 1
nie głos. – 15

ARKIT TADEUSZ za
HUSKOWSKI STANISŁAW za
OŁOWSKI PIOTR za
SZTOLCMAN GRZEGORZ za
ARŁUKOWICZ BARTOSZ za
JARMUZIEWICZ TADEUSZ za
ORŁOWSKI PAWEŁ za
SZUMILAS KRYSTYNA za
ARNDT PAW EŁ za
JAROS MICHAŁ za
ORZECHOWSKI ANDRZEJ za
SZYDŁOWSKA BOŻENA za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=489
AUGUSTYN URSZULA za
JASTRZĘBSKI LESZEK za
ORZECHOWSKI MACIEJ za
ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA I za
AZIEWICZ TADEUSZ za
KACZOR ROMAN za
OŚW IĘCIMSKI KONSTANTY za
ŚLIW IŃSKA ANNA za
BALCERZAK KLAUDIUSZ za
KANIA ANDRZEJ za
PACELT ZBIGNIEW za
TOMAŃSKI PIOTR za
BIERNACKI MAREK za
KARPIŃSKI GRZEGORZ za
PAHL WITOLD za
TOMASZAK-ZESIUK IRENA za
BIERNAT ANDRZEJ za
KARPIŃSKI WŁODZIMIERZ za
PATALITA TADEUSZ za
TOMCZYK CEZARY za
BOJKO BOGDAN za
KAŹMIERCZAK JAN za
PIECHOTA SŁAWOMIR za
TOMCZYKIEWICZ TOMASZ za
BOROWCZAK JERZY za
KIDAWA-BŁOŃSKA MAŁGORZATA za
PIERZCHAŁA ELŻBIETA za
TUSK ŁUKASZ za
BOROWIAK ŁUKASZ za
KLIM JÓZEF PIOTR za
PIETRASZEWSKA DANUTA za
TYSZKIEWICZ KRZYSZTOF za
BREJZA KRZYSZTOF za
KŁOSIN KRYSTYNA za
PIĘTA JAROSŁAW za
TYSZKIEWICZ ROBERT za
BRODNIAK ROMAN za
KOCHAN MAGDALENA za
PIOTROWSKA TERESA za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/uploads/2009/12/piotrowska_poslanka.jpg
URBAN CEZARY za
BRZEZINKA JACEK za
KONW IŃSKI ZBIGNIEW za
PISALSKI GRZEGORZ za
VAN DER COGHEN PIOTR za
BUBLEWICZ BEATA za
KOPACZ EWA za
PITERA JULIA za
WAŚKO PIOTR za
BUDNIK JERZY za
KOPACZEWSKA DOMICELA za
PLOCKE KAZIMIERZ za
WIELICHOWSKA MONIKA za
BUKIEWICZ BOŻENNA za
KOPEĆ TADEUSZ za
PLUTA MIROSŁAW za
WILK WOJCIECH za
BUŁA ANDRZEJ za
KORZENIOWSKI LESZEK za
POMASKA AGNIESZKA za
WITKOWSKI RADOSŁAW za
BUTRYN RENATA za
KOSECKI ROMAN za
PREISS SŁAWOMIR za
WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW za
CHWIERUT JANUSZ za
KOZACZYŃSKI JACEK za
RABA NORBERT za
WOJNAROWSKI NORBERT za KŁAMCA! KŁAMCA http://icppc.pl/stanowiska/?p=250
CICHOŃ JANUSZ za
KOZDROŃ JERZY za
RACZKOWSKI DAMIAN za
WOJTKOWSKI MAREK za
CIEŚLIK LESZEK za
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ A za
RADZISZEWSKA ELŻBIETA za
WOLAK EWA za
CIEŚLIŃSKI PIOTR za
KOŹLAKIEWICZ MIROSŁAW za
RANIEWICZ GRZEGORZ za
WÓJCIK MAREK za
CZAPLICKA BARBARA za
KROPIWNICKI ROBERT za
RAŚ IRENEUSZ za
WYKRĘT ADAM za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=315
CZECHYRA CZESŁAW za
KRUPA ADAM za
REDZIMSKI LESZEK za
ZACHAREWICZ JACEK za
CZUMA ANDRZEJ za
KRUPA JACEK za
ROSS TADEUSZ za
ZAKRZEWSKA JADWIGA za
DĄBROWSKA ALICJA za
KRZĄKAŁA MAREK za
ROSZAK GRZEGORZ za
ZAREMBA RENATA za
DROZD EWA za
KULAS JAN za
RUSINOWSKA BEATA za
ZAWADZKI RYSZARD za
DRZEWIECKI MIROSŁAW MICHAŁ za
KULESZA TOMASZ za
RUTKOWSKA DOROTA za
ZIELIŃSKI MAREK za
DUNIN ARTUR za
LAMCZYK STANISŁAW za
RUTNICKI JAKUB za
ZIEMNIAK WOJCIECH za
DURKA ZENON za
LENZ TOMASZ za
RYBICKI SŁAWOMIR za
ZIĘTEK JERZY za
DZIĘCIOŁ JANUSZ za
LESZCZYNA IZABELA za
RYNASIEWICZ ZBIGNIEW za
ŻALEK JACEK za
DZIKOWSKI WALDY za
LIPIŃSKI DARIUSZ za
RYSZKA ANDRZEJ za
ŻMIJAN STANISŁAW za
FABISIAK JOANNA za
LITW IŃSKI ARKADIUSZ za
RZĄSA MAREK za
ŻYLIŃSKI ADAM za
FEDOROWICZ JERZY FELIKS za
MAŁECKA-LIBERA BEATA za
RZYMEŁKA JAN za
ROZPONDEK HALINA ws.
FIEDLER ARKADY za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=380
MATUSIK-LIPIEC KATARZYNA za
SAŁUGA WOJCIECH za
CHMIELEWSKI STANISŁAW ng.
GADOWSKI KRZYSZTOF za
MĘŻYDŁO ANTONI za
SCHETYNA GRZEGORZ za
CZERW IŃSKI ANDRZEJ ng.
GAŁAŻEWSKI ANDRZEJ za
MIODOWICZ KONSTANTY za
SEKUŁA MIROSŁAW za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=308
GOWIN JAROSŁAW ng.
GAWŁOWSKI STANISŁAW za
MŁYŃCZAK ALDONA za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/pliki/aldona_mlynczak.pdf
SIEDLACZEK HENRYK za
GRAŚ PAWEŁ ng.
GĄSIOR-MAREK MAGDALENA za
MROCZEK CZESŁAW za
SITARZ WITOLD za
KATULSKI JAROSŁAW ng.
GIBAŁA ŁUKASZ za
MRZYGŁOCKA IZABELA K za
SKOWROŃSKA KRYSTYNA za
KLUZIK-ROSTKOWSKA JOANNA ng.
GIERADA ARTUR za
MUSIAŁ JAN za
SŁAWIAK BOŻENA za
KURIATA JAN ng.
GŁOGOWSKI TOMASZ za
NAGUSZEWSKI TADEUSZ za
SMIRNOW ANDRZEJ za
MARCINKIEWICZ MICHAŁ ng.
GODSON JOHN ABRAHAM za
NEUMANN SŁAWOMIR za
SMOLARZ TOMASZ za
MUCHA JOANNA ng.
GRABARCZYK CEZARY za
NIESIOŁOWSKI STEFAN za
SOKOŁOWSKI WOJCIECH za
PLURA MAREK ng.
GRAD ALEKSANDER za
NOWAK TOMASZ PIOTR za
STOLARCZYK JAROSŁAW za
SIKORSKI RADOSŁAW ng.
GRAD MARIUSZ za
NYKIEL MIROSŁAWA za
STULIGROSZ MICHAŁ za
STAROŃ LIDIA ng.
GRUPIŃSKI RAFAŁ za
OKŁA-DREWNOWICZ MARZENA za
SUCHOWIEJKO WIESŁAW za
SZULC JAKUB ng.
GUT-MOSTOWY ANDRZEJ za
OKRĄGŁY JANINA za
SUSKI PAWEŁ za
TUSK DONALD ng.
GUZOWSKA IWONA za
OLECHOWSKA ALICJA za
SYCZ MIRON za
ZDROJEWSKI BOGDAN ng.
HALICKI ANDRZEJ za
OLEJNICZAK DANUTA za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/pliki/olejniczakdanuta.pdf
SZCZERBA MICHAŁ za
HANAJCZYK AGNIESZKA za
OLSZEWSKI PAWEŁ za
SZEJNFELD ADAM za

PiS (147)
głosowało – 140
za – 0
przeciw – 140
wstrzym. – 0
nie głos. – 7

ABRAMOWICZ ADAM pr.
HOFMAN ADAM pr.
MATUSZNY KAZIMIERZ pr.
SZCZYP IŃSKA JOLANTA pr.
ADAMCZYK ANDRZEJ pr.
JACKIEWICZ DAWID pr.
MAZUREK BEATA pr.
SZLACHTA ANDRZEJ pr.
ANDZEL WALDEMAR pr.
JAGIEŁŁO JAROSŁAW pr.
MICHAŁKIEWICZ KRZYSZTOF pr.
SZWED STANISŁAW pr.
ARENT IWONA pr.
JANCZYK WIESŁAW pr.
MŁYNARCZYK HENRYK pr.
SZYDŁO BEATA pr.
AST MAREK pr.
JASIŃSKI WOJCIECH pr.
MOSKAL KAZIMIERZ pr.
SZYSZKO JAN pr.
BABALSKI ZBIGNIEW pr.
JAWORSKI ANDRZEJ pr.
MULARCZYK ARKADIUSZ pr.
ŚNIEŻEK ADAM pr.
BABINETZ PIOTR pr.
JURGIEL KRZYSZTOF pr.
NOWAK MARIA pr.
TCHÓRZEWSKI KRZYSZTOF pr.
BARTUŚ BARBARA pr.
KACZANOWSKI DARIUSZ pr.
OPIOŁA MAREK pr.
TELUS ROBERT pr.
BĄK DARIUSZ pr.
KACZYŃSKI JAROSŁAW pr.
OSUCH JACEK pr.
TERLECKI RYSZARD pr.
BĘTKOWSKI ANDRZEJ pr.
KAMIŃSKI MARIUSZ pr.
OŻÓG STANISŁAW pr.
TOBISZOWSKI GRZEGORZ pr.
BŁASZCZAK MARIUSZ pr.
KARSKI KAROL pr.
PALUCH ANNA pr.
TOŁW IŃSKI KRZYSZTOF pr.
BŁĄDEK ANTONI pr.
KEMPA BEATA pr.
PIECHA BOLESŁAW GRZEGORZ pr.
UJAZDOWSKI KAZIMIERZ MICHAŁ pr.
BOGUCKI JACEK pr.
KLOC IZABELA pr.
PIĘTA STANISŁAW pr.
WARGOCKA TERESA pr.
BRUDZIŃSKI JOACHIM pr.
KŁOSOWSKI SŁAWOMIR pr.
POLACZEK JERZY pr.
WARZECHA JAN pr.
CHŁOPEK ALEKSANDER pr.
KOŁAKOWSKI LECH pr.
POLAK MAREK pr.
W IĄZOWSKI WALDEMAR pr.
CHMIELOWIEC ZBIGNIEW pr.
KOŁAKOWSKI ROBERT pr.
POLAK PIOTR pr.
WIŚNIEWSKA JADWIGA pr.
CHRAPKIEWICZ DANIELA pr.
KOSSAKOWSKI WOJCIECH pr.
RAFALSKA ELŻBIETA pr.
WITA TADEUSZ pr.
CYBULSKI PIOTR pr.
KOWALCZYK HENRYK pr.
RELIGA JAN pr.
WITEK ELŻBIETA pr.
CZARNECKI WITOLD pr.
KOWALSKI BOGUSŁAW pr.
RĘBEK JERZY pr.
WOJTKIEWICZ MICHAŁ pr.
CZARTORYSKI ARKADIUSZ pr.
KOZAK ZBIGNIEW pr.
ROGACKI ADAM pr.
WORACH SŁAWOMIR pr.
CZESAK EDWARD pr.
KRACZKOWSKI MAKS pr.
ROJEK JÓZEF pr.
WOŹNIAK TADEUSZ pr.
ĆWIERZ ANDRZEJ pr.
KRASULSKI LEONARD pr.
RUSIECKI JAROSŁAW pr.
WRONA WALDEMAR pr.
DERA ANDRZEJ MIKOŁAJ pr.
KRUK ELŻBIETA pr.
RYNIAK MONIKA pr.
WRÓBEL MARZENA DOROTA pr.
DOLATA ZBIGNIEW pr.
KUCHCIŃSKI MAREK pr.
SADURSKA MAŁGORZATA pr.
ZARZYCKI WOJCIECH SZCZĘSNY pr.
DRAB MARZENNA pr.
KWITEK MAREK pr.
SELIGA DARIUSZ pr.
ZAWIŚLAK SŁAWOMIR pr.
DZIEDZICZAK JAN pr.
LATOS TOMASZ pr.
SELLIN JAROSŁAW pr.
ZBONIKOWSKI ŁUKASZ pr.
FALFUS JACEK pr.
LIPIEC KRZYSZTOF pr.
SIARKA EDWARD pr.
ZIELIŃSKI JAROSŁAW pr.
GIRZYŃSKI ZBIGNIEW pr.
LIPIŃSKI ADAM pr.
SIKORA ANNA pr.
ZUBA MARIA pr.
GIŻYŃSKI SZYMON STANISŁAW pr.
ŁATAS MAREK pr.
SMOLIŃSKI KAZIMIERZ pr.
ŻACZEK JAROSŁAW pr.
GOLBA MIECZYSŁAW pr.
MACHAŁEK MARZENA pr.
SOBECKA ANNA pr.
GOŁOJUCH KAZIMIERZ pr.
MACIEJEWSKI KRZYSZTOF pr.
SOŃTA KRZYSZTOF pr.
GOSIEWSKI JERZY pr.
MACIEREWICZ ANTONI pr.
SPRAWKA LECH pr.
GÓRSKI ARTUR pr.
MALIK EWA pr.
STANKE PIOTR pr.
GÓRSKI TOMASZ pr.
MASŁOWSKA GABRIELA pr.
STAWIARSKI JAROSŁAW pr.
GRABICKA KRYSTYNA pr.
MASŁOWSKA MIROSŁAWA pr.
STRZAŁKOWSKI STEFAN pr.
GWIAZDOWSKI KAZIMIERZ pr.
MATERNA JERZY pr.
SUSKI MAREK pr.
HOC CZESŁAW pr.
MATUSZEWSKI MAREK pr.
SZARAMA WOJCIECH pr
ZALEWSKA ANNA ng.
MARIANOWSKA BARBARA ng.
OLENDZKA HALINA ng.
JANIK GRZEGORZ ng.
BURY JAN S. ANTONIEGO ng.
ROKITA-ARNOLD NELLI ng.
POPIOŁEK KRZYSZTOF ng.

SLD (45)
głosowało – 35
za – 2
przeciw – 33
wstrzym. – 0
nie głos. – 10

BALICKI MAREK za
KASPRZYK JACEK pr.
PAWŁOWSKI SYLWESTER pr.
KAMIŃSKI TOMASZ ng.
STEC STANISŁAW za
KLEPACZ WITOLD pr.
PRZĄDKA STANISŁAWA pr.
MARTYNIUK WACŁAW ng.
AJCHLER ROMUALD pr.
KOCHANOWSKI JAN pr.
RYDZOŃ STANISŁAW pr.
MATWIEJUK JAROSŁAW ng.
ALEKSANDRZAK LESZEK pr.
KOPYCIŃSKI SŁAWOMIR pr.
STREKER-DEMBIŃSKA ELŻBIETA pr.
MOTOWIDŁO TADEUSZ ng.
BAŃKOWSKA ANNA pr.
KOTKOWSKA BOŻENA pr.
SZCZEPAŃSKI WIESŁAW ANDRZEJ pr.
NAPIERALSKI GRZEGORZ ng.
CZYKWIN EUGENIUSZ pr.
KOWALIK JACEK pr.
SZKOP WŁADYSŁAW pr.
POMAJDA WOJCIECH ng.
GARBOWSKI TOMASZ pr.
KRASOŃ JANUSZ pr.
TOMASZEWSKI TADEUSZ pr.
WENDERLICH JERZY ng.
GINTOWT-DZIEW AŁTOWSKI W pr.
KRUSZEWSKI ZBIGNIEW pr.
WIDACKI JAN pr.
ZAKRZEWSKA ELŻBIETA ng.
GOŁĘBIEWSKI HENRYK pr.
ŁYBACKA KRYSTYNA pr.
WIKIŃSKI MAREK pr.
ZBRZYZNY RYSZARD ng.
IW IŃSKI TADEUSZ pr.
MATUSZCZAK ZBIGNIEW pr.
WONTOR BOGUSŁAW pr.
JANOWSKA ZDZISŁAWA pr.
MILCARZ HENRYK pr.
WZIĄTEK STANISŁAW pr.
KALISZ RYSZARD pr.
OSTROWSKI ARTUR pr.
BŁOCHOWIAK ANITA ng.

PSL (31)
głosowało – 29
za – 29
przeciw – 0
wstrzym. – 0
nie głos. – 2

BORKOWSKI KRZYSZTOF za
ŁOPATA JAN za
RACKI JÓZEF za
SZTORC ANDRZEJ za
DUTKA BRONISŁAW za
ŁUCZAK MIECZYSŁAW MARCIN za
RAKOCZY STANISŁAW za
WALKOWSKI PIOTR za
GRZESZCZAK EUGENIUSZ za
MALISZEWSKI MIROSŁAW za
RYGIEL WIESŁAW za
WITASZCZYK STANISŁAW za
KALEMBA STANISŁAW za
OLAS STANISŁAW za
SAWICKI MAREK za
ZYCH JÓZEF za
KAMIŃSKI JAN za
PAŁYS ANDRZEJ za
SŁAWECKI TADEUSZ za
ŻELICHOWSKI STANISŁAW za
KASPRZAK MIECZYSŁAW za
PAWLAK MIROSŁAW za
SOPLIŃSKI ALEKSANDER za
BURY JAN S. JÓZEFA ng.
KŁOPOTEK EUGENIUSZ za
PAWLAK WALDEMAR za
STAROWNIK MARIAN za
KIERZKOWSKA EWA ng.
KRZYŚKÓW ADAM za
PIECHOCIŃSKI JANUSZ za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=443
STEFANIUK FRANCISZEK JERZY za

PJN (15)
głosowało – 13
za – 0
przeciw – 12
wstrzym. – 1
nie głos. – 2

DĄBKOWSKA-CICHOCKA LENA pr.
JAKUBIAK ELŻBIETA pr.
PILCH JACEK pr.
KILIAN WIESŁAW ws.
DUDZIŃSKI TOMASZ MIROSŁAW pr.
KARASIEWICZ LUCJAN pr.
PONCYLJUSZ PAWEŁ pr.
MOJZESOWICZ WOJCIECH ng.
GAWĘDA ADAM pr.
OŁDAKOWSKI JAN pr.
SOŚNIERZ ANDRZEJ pr.
WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW ng.
HAJDA KAZIMIERZ pr.
OWCZARSKI ZBYSŁAW pr.
WALKOWIAK ANDRZEJ pr.

SDPL (3)
głosowało – 3
za – 3
przeciw – 0
wstrzym. – 0
nie głos. – 0

BOROWSKI MAREK za
CIEMNIAK GRAŻYNA za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/pliki/grazyna_ciemniak.pdf
SIERAKOWSKA IZABELLA za

Niezrzeszeni (13)
głosowało – 10
za – 9
przeciw – 1
wstrzym. – 0
nie głos. – 3

ATAMAŃCZUK CEZARY za KŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=569
KUTZ KAZIMIERZ za
WĘGRZYN ROBERT za
KOMOŁOWSKI LONGIN ng.
CELIŃSKI ANDRZEJ za
LIBICKI JAN FILIP za
DORN LUDWIK pr.
FILAR MARIAN za
LIS BOGDAN za
CHLEBOWSKI ZBIGNIEW ng.
GALLA RYSZARD za
TOMCZAK JACEK za
GRZEGOREK KRZYSZTOF ng.

Reklamy