Biali Już Mniejszością W USA?

     Po raz pierwszy ponad połowa dzieci w wieku poniżej 2 lat w USA należy do mniejszości, co potwierdza prognozy o głębokiej zmianie układu rasowego i rosnącej przepaści wiekowej pomiędzy starszymi Amerykanami należącymi głównie do rasy białej a szybko rosnącymi młodszymi populacjami etnicznymi, co może zmienić politykę rządu.

Wstępne szacunki spisu ludności również wskazują na to, że udział afroamerykańskich gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety – głównie samotne matki – przekracza obecnie liczbę afroamerykańskich gospodarstw domowych prowadzonych przez pary małżeńskie, co odzwierciedla trend spadkowy w ogólnej liczbie małżeństw zawieranych w USA.

Wyniki oparte na najnowszych danych rządowych dają zapowiedź ostatecznych wyników spisu ludności z 2010 r., które zostaną opublikowane tego lata, przedstawiających szczegółowy podział pod względem wieku, rasy i związków rodzinnych.

Demografowie twierdzą, że liczby te dają jak dotąd najwyraźniejsze potwierdzenie zmieniającego się porządku społecznego, w którym mniejszości rasowe i etniczne do połowy stulecia staną się amerykańską większością.

Jesteśmy coraz bliżsi przyznania, że żyjemy w innym świecie niż w latach 50-tych, gdzie pary heteroseksualne, małżeńskie lub nie, nie są już normą dla wielu dzieciaków, zwłaszcza innych ras niż biała – powiedziała Laura Speer, koordynator projektu „Kids Count” (Dzieci się Liczą) Fundacji Annie E. Casey w Baltimore.

Źródło

Reklamy