Dyskryminacja Religijna W Indiach

     Dwanaście osób zostało aresztowanych w indyjskim stanie Orisa za przejście na chrześcijaństwo. Według policji ludzie ci złamali prawo zakazujące przechodzenia na chrześcijaństwo bez uprzedniego poinformowania o tym władz i uzyskaniu od nich zgody na zmianę religii.

Aresztowanych czeka proces. Wywodzą się oni ze społeczności plemiennych i wcześniej wyznawali religie animistyczne.

Zgodnie z prawem wprowadzonym na terenie sześciu indyjskich stanów, rządzonych przez Indyjską Partię Ludową BJP, przejście na chrześcijaństwo wymaga zgody władz, które zwykle niechętnie wydają decyzje w tej sprawie. Przedstawiciele tamtejszej władzy twierdzą, że konwersje odbywają się pod przymusem i dlatego trzeba im zapobiegać.

Zwierzchnik katolików z Delhi abp Vincent Conseccao zaprzecza tego typu oskarżeniom: Nie było ani jednego przypadku przymusowej konwersji. Dlatego użycie przemocy przeciw tym ludziom jest godne pożałowania.

Prawo antykonwersyjne jest sprzeczne z indyjską konstytucją, która gwarantuje wolność religijną. Mimo to w kilku stanach Indii miejscowe władze doprowadziły do jego uchwalenia.

Źródło: IAR