Zła Kondycja Rodziny W Wielkiej Brytanii

     46 procent brytyjskich dzieci przychodzi na świat w niepełnych rodzinach, ich matki są niezamężne – wynika z najnowszego raportu brytyjskiego centrum Social Justice. Według danych raportu rodzice prawie połowy dzieci w Wielkiej Brytanii rozwodzą się przed ukończeniem przez nie 16. roku życia. Dziewięć na dziesięć par mieszka razem przed ślubem lub w ogóle wybiera związek nieformalny zamiast małżeństwa.
     Przed II wojną światową bez ślubu żyła ze sobą zaledwie jedna na trzydzieści par. Według naukowców, dzieci dorastające w niepełnych rodzinach są o 75 procent bardziej narażone na kłopoty z nauką, o 70 procent na uzależnienie od narkotyków, o 50 procent na alkoholizm. Dzieci z rozbitych rodzin gorzej radzą też sobie na rynku pracy – są o 35 procent bardziej narażone na bezrobocie. Mają też trudności w odnalezieniu się w życiu społecznym i nawiązywaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi.

Źródło: IAR