Żydzi Atakują SVP – Wzmaga Się Cenzura W Szwajcarii

     Nowy szef szwajcarskiej państwowej sieci telewizyjnej Roger de Weck oświadczył, że nie będzie więcej zapraszał do debat telewizyjnych popierających rodzimych Szwajcarów, proeuropejskich polityków i myślicieli ze Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP). Jak to jednak zwykle bywa w takich przypadkach, a więc w sytuacjach, gdy mowa o deptaniu podstawowych praw większości, Roger de Weck zmieszał tę szokującą deklarację z propagandą w taki sposób, że przeszła ona nie wywołując skandalu na skalę krajową – nawet mimo faktu, że będąca celem ataku SVP jest największą partią w kraju. Głosuje na nią ponad 30 procent Szwajcarów.
     Roger de Weck został nominowany 18 maja 2010 r. na szefa telewizji szwajcarskiej i odczekał pewien okres czasu przed ujawnieniem swoich faktycznych planów w styczniu 2011 r. Plan ten jak widać polega na stłumieniu energicznej proeuropejskiej Szwajcarskiej Partii Ludowej, która m.in. otwarcie sprzeciwia się imigracji, eliminując jej przedstawicieli ze wszystkich programów telewizyjnych.
     Roger de Weck jest osobą bardzo zbliżoną do żydowskich kręgów politycznych. W kwietniu 2007 r. był animatorem spotkania zorganizowanego przez Żydów z Zurychu (ICZ) na cześć żydowskiego filozofa Andre Glucksmanna. W styczniu 2008 r. poprowadził imprezę Keren Hayesod w Zurychu z okazji 60-tej rocznicy powstania Izraela.
     Szwajcarskie środowisko żydowskie, któremu zdaje się przewodzić, jest negatywnie ustosunkowane do wspomnianej SVP. W 2005 r. Roger de Weck był jednym z założycieli tak zwanego Klubu Helvetique, grupy żydowskich polityków ze Szwajcarii (wśród nich Giusep Nay, Andreas Gross, Cecile Buhlmann), którzy spiskowali przeciwko proeuropejskiemu liderowi SVP Christopherowi Blocherowi, późniejszemu ministrowi rządu Szwajcarii.  Zdołali oni usunąć go z zajmowanego stanowiska w grudniu 2007 r.