Spory Naukowców Na Temat Pochodzenia Ras Ludzkich

     W głośnym artykule, mającym wkrótce doczekać się publikacji w formie książkowej, Akhil Bakshi, szef niedawnej istotnej ekspedycji naukowej wspieranej przez premiera Indii, twierdzi, że ludy „negroidalne”, „kaukaskie” i „mongoloidalne” nie tylko stanowią oddzielne rasy, ale wręcz oddzielne gatunki, wyewoluowawszy na różnych kontynentach.
     Dominująca teoria naukowa o pochodzeniu współczesnego człowieka głosi, że ludzie opuścili Afrykę 55 000 lat temu i zastąpili ostatnich pozostałych hominidów zamieszkujących Europę, Azję i inne obszary. Dawne biologiczne rozróżnienie na rasy „kaukaskie”, „negroidalne” i „mongoloidalne” zostało niedawno porzucone przez naukowców należących do głównego nurtu i na przykład usunięte z amerykańskiej Narodowej Biblioteki Medycznej w 2003 r.
     To publiczne oświadczenie, wygłoszone przez nauczyciela prestiżowego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, głoszące, że nie wszyscy ludzie pochodzą z Afryki, i że Murzyni, Biali i Azjaci mają różnych przodków, zostało odrzucone przez światowych ekspertów jako „niebezpieczne”, „błędne” i „rasistowskie”. Spór jednak trwa i należy żywić nadzieję, że będzie się on toczył nie w oparciu o politycznie poprawne dogmaty (oskarżenia o „rasizmy” itp.), a o racjonalną argumentację.

Źródło

Reklamy