Monitorowanie Działalności Imigrantów W Polsce, Cz. 3

Zmiany Na Mapie Ośrodków Dla Cudzoziemców

     Siedem ośrodków dla cudzoziemców w Polsce przestanie od października istnieć, powstaną natomiast dwa nowe, specjalistyczne – to wynik przetargu rozstrzygniętego przez Urząd ds. Cudzoziemców. Nie będzie m.in. ośrodka w Łomży, gdzie przebywali Czeczeni.
     Jak poinformowała rzeczniczka urzędu Ewa Piechota, na Podlasiu zlikwidowane zostaną 3 ośrodki: 2 w Białymstoku i właśnie w Łomży. Przestanie także istnieć ośrodek w Bytomiu oraz 3 placówki na Mazowszu: w Radomiu, Pustych Łąkach i w Smoszewie. Ogółem w Polsce będzie 14 ośrodków dla cudzoziemców.
     Mają powstać dwa nowe ośrodki (nie podała jeszcze gdzie) przeznaczone dla kobiet i dla matek z dziećmi oraz ośrodek dla osób wymagających szczególnej opieki, np. inwalidów czy osób po różnych traumatycznych przejściach.
     Likwidacja ośrodków oznacza, że imigranci z zamykanych placówek będą mogli sobie wybrać inny ośrodek w Polsce i zostaną tam przeniesieni. Inny wybór, to – jak tłumaczy Ewa Piechota – możliwość otrzymywania od urzędu pieniędzy na wyżywienie i zakwaterowanie. Wtedy, jeśli dane osoby chcą pozostać w miastach, w których przebywają obecnie, same muszą wynająć sobie mieszkanie.
     Na Podlasiu sporo kontrowersji było w ostatnich miesiącach wokół ośrodka w Łomży. Likwidacji tej placówki chcieli mieszkańcy miasta, dla których sąsiedztwo Czeczenów stało się uciążliwe. O likwidację wnioskowali jesienią 2009 roku do Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców. W marcu 2010 Urząd przyznawał, że może dojść do likwidacji ośrodka w Łomży „ze względu na napięcia i nastroje”. Jak powiedziała Piechota, oferta na ośrodek w tym mieście odpadła w przetargu na prowadzenie ośrodków ze względów formalnych. Koperta z ofertą nie była bowiem prawidłowo oznakowana zgodnie z wymogami przetargu i dlatego została przedwcześnie otwarta, przez co odpadła z przetargu.