Monitorowanie Działalności Imigrantów W Polsce, Cz. 2

     Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał trzech mężczyzn, oskarżonych o przemyt niemal 33 kg kokainy o wartości ok. 10 mln zł, na kary od 3,5 roku do 5 lat więzienia.
     Wśród skazanych jest dwóch obywateli Niemiec: Peter Z. oraz Mesut T. Pierwszy z nich dostał karę 3,5 roku więzienia, drugi – pięciu. Nie rozumiem polskiego systemu prawnego, za jakie czyny dostałem taką karę i na jakiej w ogóle podstawie zostałem oskarżony. Mam nadzieję, że nie chodzi w tym przypadku o moje tureckie pochodzenie, bo w przeciwnym razie byłaby to dyskryminacja i łamanie podstawowych praw człowieka – powiedział do sądu po ogłoszeniu wyroku Mesut T.
     Czy to możliwe, aby pan Mesut nie zdawał sobie sprawy, iż za przemyt narkotyków grożą sankcje karne? Ale jako osoba pochodząca z kraju, w którym prawie 100% osób wyznaje islam, chyba zdawał sobie sprawę chociażby tylko z tego, że za podobne przestępstwo, właśnie w niektórych krajach muzułmańskich, grozi nawet kara śmierci. I może właśnie o to chodziło z tym poczuciem dyskryminacji u pana Mesuta – chciał dostać karę godną muzułmanina, a tak potraktowano go w taki sposób, w jaki traktuje się niewiernych. To z pewnością był rasizm polskiego wymiaru sprawiedliwości.