Polskie Termopile

       17 sierpnia obchodzimy 90. rocznicę bitwy pod Zadwórzem, która rozegrała się podczas wojny polsko-bolszewickiej. Młodzi żołnierze, wśród których dużą siłę stanowili harcerze – Orlęta Lwowskie, starli się w nierównym boju z bolszewikami, tym samym powstrzymując marsz wrogiej armii w kierunku Lwowa.
     Bitwa ta miała bardzo dramatyczny przebieg, młodzi obrońcy odparli 6 ataków czerwonej kawalerii, tracąc 318 bohaterów. Nieliczni pozostali dostali się natomiast do niewoli. Kapitan Bolesław Zajączkowski, który dowodził batalionem młodych lwowskich ochotników, aby nie wpaść w ręce wroga, popełnił samobójstwo.
     Zadwórze stało się swoistym symbolem bohaterskiej walki lwowskiej młodzieży w obronie ojczyzny. Bitwa pod Zadwórzem nazwana została Polskimi Termopilami. W wyniku wielkiej ofiary krwi batalionu kpt. Zajączkowskiego inne oddziały polskie miały możliwość zajęcia pozycji obronnych pod Lwowem.
     Udało się zidentyfikować jedynie ciała pięciu oficerów walczących pod Zadwórzem. Pochowani oni zostali na cmentarzu Orląt we Lwowie. Pozostali bohaterowie spoczywają na miejscu swej męczeńskiej śmierci, w pobliżu usypanego na ich cześć kurhanu.

Reklamy