Co Piąte Polskie Dziecko Jest Ubogie

Polska wypada katastrofalnie jeśli chodzi o sytuację materialną i mieszkaniową dzieci. Nieco lepiej jest w kwestii edukacji. Raport na ten temat ogłosiła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Z raportu wynika, że przeciętny dochód rodziny w Polsce należy do najniższych wśród krajów OECD. Trudno się jednak temu dziwić skoro jest obłożony tyloma podatkami. Ponadto 21 proc. polskich dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa. Średnia dla wszystkich krajów OECD wynosi zaś 12 proc. W tej niechlubnej klasyfikacji wyprzedziliśmy tylko Meksyk i Turcję.
OECD podkreśla również niski poziom dzietności w Polsce. Wskaźnik liczby dzieci przypadającej na jedną kobietę wynosi 1,39 przy średniej 1,71 w krajach należących do organizacji. Aby zapewniona była zastępowalność pokoleń wskaźnik musi wynosić 2,1. W tym kontekście zwracały też na to uwagę opublikowane niedawno badania europejskiego urzędu statystycznego Eurostat.
Dr Simon Chapple z Wydziału Polityki OECD wskazał na przeludnienie polskich mieszkań. Pod tym względem nasz kraj zajął ostatnie miejsce, dwukrotnie przekraczając średnią. Wg OECD przeludnienie następuje wtedy, gdy liczba osób w gospodarstwie przewyższa liczbę pokojów.

Źródło

Czytaj również:

* Międzynarodowy Dzień Walki Z Ubóstwem – 17 Października

* Nie Obchodzą Mnie Interesy Obcych Rasowo, Gdy Polskie Dzieci Żyją W Biedzie